Wiadomości

Podziękowania dla Kapelana toruńskich policjantów Księdza Prałata Stanisława Kardasza

Data publikacji 15.06.2018

Z wyrazami wdzięczności, szacunku i uznania za 28-letnią posługę duszpasterską w toruńskim garnizonie Policji - tymi słowami na pamiątkowej inskrypcji na płótnie Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski podziękował Kapelanowi Księdzu Prałatowi Stanisławowi Kardaszowi. Nowo mianowanym Kapelanem Policji Diecezji Toruńskiej został ks. kan. dr Dariusz Żurański.

„Wielce Szanownemu Księdzu Kapelanowi Prałatowi Stanisławowi Kardaszowi, honorowemu członkowi Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej z wyrazami wdzięczności, szacunku i uznania za 28-letnią posługę duszpasterską w toruńskim garnizonie Policji” - tymi słowami na pamiątkowej inskrypcji na płótnie Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Maciej Lewandowski w imieniu własnym oraz  policjantów i pracowników policji,a także policyjnych emerytów podziękował za wieloletnią posługę dla toruńskiego garnizonu Kapelanowi Księdzu Prałatowi Stanisławowi  Kardaszowi.

Ksiądz Prałat Stanisław Kardasz urodził się w Gdyni, 29 października 1936 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w Pelplinie 17 lipca 1960 roku. Od 10 października 1990 roku był Kapelanem Policji garnizonu toruńskiego. Przez ponad 40 lat był proboszczem Parafii Matki Bożej Zwycięskiej. Uczestniczył w wielu wyprawach wysokogórskich, w tym na najwyższe szczyty Himalajów. Tam, dla uczestników odprawiał msze na kolejnych „stacjach”, kilka tysięcy metrów npm. Jak sam zwykł dowcipnie mawiać: „miał możliwość odprawienia mszy na najwyższym poziomie”.

Swoją wiedzę historyczną i zamiłowanie do gotyku zawsze wykorzystywał jako konserwator zabytków Diecezji Toruńskiej, członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki niemu wydano wielotomowe wydawnictwo ukazujące historie wszystkich parafii i kościołów całej Diecezji, ze szczegółową dokumentacją zabytków, w większości gotyckich.

Nie da się wymienić wszystkich nagród, wyróżnień i odznaczeń, zarówno od władz państwowych, jak i od władz Kościoła katolickiego jakie dotąd otrzymał przez lata swojej posługi Ksiądz Prałat. Nie tak dawno otrzymał najwyższe godności Zakonu Ojców Paulinów, bowiem uzyskał przynależność do Konfraterni Zakonu Paulinów. W roku 2000 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a wcześniej w 1993 r. – Krzyżem Oficerskim OOP. 23 kwietnia 2015 r. ks. prał. Stanisław Kardasz za zasługi na rzecz Duszpasterstwa Policjantów włączony został do grona Honorowych Generałów Policji.

Decyzją Biskupa Toruńskiego Jego Ekscelencji Wiesława Śmigla nowo mianowanym kapelanem Policji Diecezji Toruńskiej został ks. kan. dr Dariusz Żurański, obecny Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej  i Świętego Jerzego w Toruniu przy ul. Podgórnej.

Autor: podinsp. Wioletta Dąbrowska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony