Wiadomości

Jak wygląda dziś Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie brodnickim?

Data publikacji 30.11.2018

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. W powiecie brodnickim, od początku jej istnienia, czyli od września 2016 roku, mieszkańcy wskazali policjantom 931 miejsc, które uważają za zagrożone.

Od września 2016 roku funkcjonuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której mieszkańcy zarówno naszego województwa, jak i całego kraju, mogą zgłaszać miejsca, które według nich są zagrożone. Narzędzie służy do poprawy bezpieczeństwa.

Mieszkańcy powiatu brodnickiego również korzystają z tej aplikacji. Za jej pomocą wskazują policjantom miejsca, które uważają za zagrożone: np. tam, gdzie kierujący nie stosują się do przepisów ruchu drogowego, nieprawidłowo parkują, gromadzi się młodzież, która zakłóca porządek lub, w którym miejscu jest złe oznakowanie dróg i należy interweniować, żeby poprawić infrastrukturę drogową.

Od chwili uruchomienia Mapy, czyli od września 2016 roku, naniesionych zostało ponad 930 takich miejsc. Policjanci weryfikują wszystkie zgłoszenia. Większość z nich dotyczy przekraczania dozwolonej prędkości, parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej. Do naniesionego zagrożenia możliwe jest także dołączenie zdjęć, np. nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, czy też innych zagrożeń.

KMZB jest dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, a jej obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Zachęcamy do korzystania z niej.

Przypominamy jednak, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do zgłaszania interwencji, które potrzebują natychmiastowej obsługi. W takich przypadkach należy kontaktować się bezpośrednio z dyżurnym Policji.

Autor: asp. szt. Agnieszka Łukaszewska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony