Spotkanie komisji na miejscu śmiertelnego wypadku - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Data publikacji 08.02.2019

Z inicjatywy żnińskich mundurowych w Lubczu, pow. żniński, spotkali się policjanci, Z-ca Prokuratora Rejonowego, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, biegły sądowy z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych, przedstawiciele GDDKiA oraz wykonawcy drogi S-5 Lubczu, gdzie na skutek wypadku śmierć poniósł 43-letni mężczyzna. Przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w ruchu drogowym poddali ocenie istniejącą infrastrukturę oraz oznakowanie na danym odcinku drogi.

Spotkanie specjalnej komisji zajmującej się badaniem wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym to procedura uruchamiana po każdym tego typu zdarzeniu. Zadaniem zespołu jest określenie, czy do wypadku doszło wyłącznie na skutek błędu ludzkiego czy też występowały w otoczeniu drogi inne czynniki, które miały związek z jego zaistnieniem. Komisja zbiera się zawsze w ciągu kilku dni po zdarzeniu.

W minioną środę (6.02.19) w Lubczu spotkali się policjanci, Zastępca Prokuratora Rejonowego, funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, biegły sądowy z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych, przedstawiciele zarządcy drogi tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele wykonawcy drogi S-5. Zebrani sprawdzali czy na zdarzenie miała wpływ infrastruktura drogowa lub oznakowanie. Po przeprowadzonej lustracji komisja ustaliła, że zasadna jest zmiana oznakowania w miejscu, gdzie doszło do wypadku w celu uniknięcia podobnych przypadków w przyszłości. 

Autor: mł. asp. Wioleta Burzych
Publikacja: Kamila Ogonowska