Wiadomości

Wspólnie zadbają o bezpieczeństwo w rodzinach

Data publikacji 12.02.2019

Prezydent Grudziądza i Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu podpisali porozumienie w sprawie kontynuacji programu socjalnego pod nazwą „Zespół Prewencyjny”. Policjanci i pracownicy z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wspólnie będą wizytować wytypowane rodziny, żeby sprawdzić, czy nic złego nie dzieje w ich domostwach.

Wczoraj (11.02.2019) w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Pan Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza i mł. insp. Tomasz Szczygieł Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu podpisali porozumienie w sprawie realizacji programu socjalnego pod nazwą „Zespół Prewencyjny”.
Projekt adresowany jest głównie do rodzin z dziećmi przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo–wychowawczej oraz innych, zagrożonych różnymi formami krzywdzenia małoletnich i dorosłych. Członkowie zespołu - policjant i pracownik z MOPR będą wizytować wcześniej wyznaczone środowiska, które są w zainteresowaniu policji i służb społecznych. Wspólne patrole mają na celu przede wszystkim eliminowanie ujawnionych zagrożeń, wsparcie dla osób potrzebujących oraz otoczenie szczególną ochroną dzieci.

Projekt socjalny pod nazwą „Zespół Prewencyjny” powstał w ubiegłym roku z inicjatywy policjantów, przedstawicieli MOPR-u i Mejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przychylnością władz lokalnych. Wytypowani do programu funkcjonariusze i pracownicy instytucji przeszli specjalne szkolenie, po czym mieszane patrole ruszyły do pracy. W ubiegłym roku odbyło się 46 patroli, podczas których odwiedzono 154 rodziny, niektóre dwukrotnie. Mieszane patrole zapukały do drzwi 288 rodzin, w przypadku nieobecności domowników wizytę powtarzano. Na szczęście w żadnym z przypadków nie było konieczności zainicjowania procedury odebrania dziecka.

Zadowalającym jest fakt, iż wizyty motywują niektóre środowiska do poprawy funkcjonowania rodziny. Kontynuacja inicjatywy to przedsięwzięcie, które z pewnością powinno przynieść zamierzony efekt.

Autor: asp. szt. Jacek Jeleniewski
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony