Wiadomości

Wspólne działania na rzecz osób bezdomnych

Data publikacji 15.02.2019

Kontrole pustostanów, ogródków działkowych oraz innych miejsc, gdzie grupują się osoby pozostające bez dachu nad głową, prowadzili wraz z pracownikami opieki społecznej policjanci z Nakła i Kcyni. Działania przeprowadzono w ramach ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych.

W ostatnich dniach pracownicy socjalni z Nakła i Kcyni prowadzili ogólnopolskie badania ilości osób bezdomnych. W działaniach tych wspomagali ich policjanci. Kontrolujący, prócz ewidencjonowania ilości osób, które z różnych przyczyn pozostają bez dachu nad głową, prowadzili z tymi osobami rozmowy na temat placówek pomocowych w tym takich, które oferują nocleg i ciepły posiłek.
Niskie temperatury szczególnie ciężkie są dla osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Osoby bezdomne szukają w okresie zimy schronienia wszędzie tam, gdzie mogą się choć trochę ogrzać. Nierzadko osoby takie próbują uzyskać trochę ciepła z podpalania śmieci i innych znalezionych odpadów, co stanowi zagrożenie zarówno dla nich samych jak i osób będących w pobliżu.   
Nie bądźmy obojętni i pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę, gdyż mogą być wśród nas tacy, który potrzebują tej pomocy, a boją się o nią poprosić. Informujmy odpowiednie służby o miejscach przebywania bezdomnych. Szczególnie zwracajmy uwagę na osoby będące pod wpływem alkoholu, gdyż organizm osoby nietrzeźwej wychładza się zdecydowanie szybciej. Szybka reakcja i przekazanie informacji odpowiednim służbom przyczynić się może od uratowania komuś życia.

Autor: podkom. Justyna Andrzejewska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony