Wiadomości

Dzielnicowi i policjanci "drogówki" lustrowali przejścia dla pieszych

Data publikacji 19.02.2019

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych poruszających się po drogach powiatu nakielskiego dzielnicowi oraz policjanci "drogówki" kontrolowali miejsca wyznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię. O wynikach oraz uwagach zostaną powiadomieni zarządcy dróg, a także władze samorządowe.

W ostatnich dniach dzielnicowi, pełniący służbę w poszczególnych jednostkach na terenie powiatu nakielskiego oraz policjanci z referatu ruchu drogowego kontrolowali miejsca wyznaczone do przechodzenia pieszych przez jezdnię. Sprawdzano między innymi, czy przysłowiowe „zebry” są właściwie umiejscowione, czytelnie oznakowane oraz dostatecznie oświetlone.

Prowadzone kontrole wykazały, że część przejść jest niedostatecznie oświetlona, ujawniono także przejście usytuowane w niewłaściwym miejscu. Uwagi policjantów zostaną przekazane do zarządców poszczególnych dróg z wnioskiem o wprowadzenie zmian, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. O wynikach lustracji powiadomione zostaną również władze samorządowe.

Autor: podkom. Justyna Andrzejewska
Publikacja: Kamila Ogonowska

Powrót na górę strony