Szkolenie policjantów "drogówki" z zasad transportu drogowego - WIADOMOŚCI - Policja Kujawsko-Pomorska

WIADOMOŚCI

Szkolenie policjantów "drogówki" z zasad transportu drogowego

Data publikacji 12.03.2019

Funkcjonariusze ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych woj. kujawsko-pomorskiego szkolili się z zakresu kontroli przestrzegania obowiązków i warunków związanych z przewozem drogowym, czasem pracy kierowców oraz przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych.

Dzisiaj (12.03.19) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się szkolenie z zakresu kontroli przestrzegania obowiązków i warunków związanych z przewozem drogowym, czasem pracy kierowców oraz przewozem drogowym materiałów niebezpiecznych. Omówione zostały również wprowadzone w ubiegłym roku zmiany w przepisach odnośnie kontroli transportu drogowego oraz stanu technicznego pojazdów. Szkolenie, w którym uczestniczyło 24 funkcjonariuszy z woj. kujawsko-pomorskiego, przeprowadził Pan Krzysztof Nowak – Naczelnik Inspekcji WITD w Bydgoszczy oraz asp. Remigiusz Rakowski – policjant Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.

Policjantom pionu ruchu drogowego przypomniane zostały przepisy dotyczące wprowadzania danych do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) oraz zwrócono uwagę na prawidłowe sporządzenie dokumentacji służbowej. Funkcjonariusze, uczestniczący w szkoleniu, mieli okazję skorzystać z trenażera i w prosty sposób zapoznać się z obsługą tachografu cyfrowego.

Policjanci, pełniący służbę na drodze, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.

Autor: asp. Remigiusz Rakowski
Publikacja: Kamila Ogonowska