WIADOMOŚCI

"Szefowanie krok po kroku" kolejny cykl dwudniowych szkoleń dla kadry kierowniczej

Data publikacji 13.03.2019

Z inicjatywy Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosława Elszkowskiego organizowany jest cykl dwudniowych szkoleń pod nazwą „Szefowanie krok po kroku”. Warsztaty te przygotowano z myślą o kadrze kierowniczej oraz średniej kadrze kierowniczej podległych komend, komisariatów i posterunków Policji kujawsko-pomorskiego garnizonu.

Dzisiaj (13.03.19) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbywa się kolejne z cyklu dwudniowych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów kadry kierowniczej oraz średniej kadry kierowniczej podległych komend, komisariatów i posterunków Policji województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą „Szefowanie krok po kroku”. Warsztaty te zorganizowane zostały z inicjatywy insp. Mirosława Elszkowskiego Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a prowadzą je policjanci Sekcji Psychologów oraz Wydziału Prewencji KWP w Bydgoszczy.

W szkoleniu udział bierze 14 kierowników rewirów dzielnicowych Policji z komend miejskich/powiatowych naszego garnizonu.

Autor: podkom. Mariusz Praca
Publikacja: Kamila Ogonowska