Wiadomości

Wykład o narodzie żydowskim dla policjantów i pracowników Policji

Policjanci i pracownicy Policji mieli okazję uczestniczyć w wykładzie poświęconym Żydom i judaizmowi. Prelegenci, którymi byli przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich przybliżyli słuchaczom różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania społeczności żydowskiej na terenie Polski, a także dotyczące ważnych momentów ich życia, tradycji czy kultury.

Kujawsko-pomorscy policjanci i pracownicy Policji wysłuchali wczoraj (12.06.19) wykładu, który poświęcony był Żydom i judaizmowi. Zajęcia przeprowadzili przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich.

W czasie bardzo interesujących zajęć poruszano różne obszary związane z funkcjonowaniem społeczności żydowskiej na terenie Polski. Ciekawe omówienie historycznych uwarunkowań oraz ukazanie ich wpływu na kształtowanie i utrzymywanie się stereotypów na temat Żydów bardzo zainteresowało zgromadzonych na wykładzie. Przybliżono słuchaczom różne rodzaje antysemityzmu, obserwowane w przestrzeni publicznej oraz przedstawiono przykłady mowy nienawiści, a także przestępstw motywowanych uprzedzeniami, których doświadczają osoby identyfikowane jako Żydzi lub osoby im przychylne.

W drugiej części zajęć policjanci i pracownicy Policji mieli możliwość bliższego poznania ważnych momentów w życiu każdego Żyda oraz tradycji i kultury żydowskiej podczas obchodzonych świąt judaistycznych. Prelegentka wskazała powody, dla których cmentarze żydowskie są dla Żydów niezmiernie ważne.

Udział w takich wykładach niewątpliwie wpłynie na wzrost świadomości oraz podniesienie wrażliwości policjantów i pracowników kujawsko-pomorskiej Policji na problemy, jakich mogą doświadczać przedstawicieli mniejszości żydowskiej na terenie Polski.

Prelegentom z Muzeum Historii Żydów Polskich serdecznie dziękujemy za przygotowanie i poprowadzenie tak interesującego wykładu.

Autor: kom. Anna Frencel
Publikacja: st.asp. Piotr Duziak

Powrót na górę strony