Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-80-23

Data publikacji 22.08.2023

Dostawa wyważacza hydraulicznego do drzwi

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/808227

Autor:
Publikacja: Anna Wiszniewska

Powrót na górę strony