Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-81-23

Data publikacji 29.08.2023

Dostawa pakietów do zabezpieczenia śladów o charakterze seksualnym

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/811307

Autor: Anna Grzebyta
Publikacja: Anna Grzebyta

Powrót na górę strony