Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-100-23

Data publikacji 24.10.2023

Świadczenie usług medycznych dla potrzeb jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego, tj. dla KPP w Sępólnie Krajeńskim

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

 OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/836706

Autor: Anna Wiszniewska
Publikacja: Anna Wiszniewska

Powrót na górę strony