NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 2014-2021

Logotyp Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021


Projekt:
"Szkolenia specjalistyczne szansą
na zwiększenie skuteczności organów ścigania
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej"

Projekt realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2014-2021.Godło i flaga Polski

Projekt jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje o projekcie

W dniu 15 grudnia 2020 roku zostało zawarte Porozumienie nr 1/PA20/NMF/2020 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” ze środków Funduszy Norweskich na lata 2014-2021 pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji a Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy.

Angielska wersja językowa - link

Projekt realizowany w latach 2021 – 2024.

Celem projektu jest poprawa współpracy organów ścigania w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez zapewnienie specjalistycznych szkoleń i dostępu do nowoczesnych technologii. W ramach szkoleń 652 osoby podniosą swoje kwalifikacje w zakresie wykrywania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację następujących modułów:

 • Moduł 1 - szkolenia w zakresie postępowania w przypadkach ujawniania opakowań (z zawartością substancji) lub substancji co do których zachodzi podejrzenie, iż mogą one być środkiem odurzającym lub substancją psychotropową lub materiałem wybuchowym (zagrożenia terrorystyczne);
 • Moduł 2 – szkolenia spadochronowe dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy;
 • Moduł 3 – szkolenia nurkowe dla funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Bydgoszczy;
 • Moduł 4 - kryptowaluty jako narzędzie do popełniania przestępstw i prania pieniędzy;
 • Moduł 5 – szkolenia z metod odzyskiwania danych z urządzeń mobilnych i ich analizy;
 • Moduł 6 – kurs języka angielskiego /poziom średniozaawansowany lub zaawansowany/.
 • Moduł 7 - wykorzystywanie nowoczesnych technologii do wykrywania przestępstw w zakresie telefonii komórkowej i urządzeń mobilnych.
 • Moduł 8 - szkolenie wysokościowe z wykorzystaniem technik linowych.
 • Moduł 9 – szkolenie dla przewodników psów wraz z psami.
 • Moduł 10 – szkolenie z doskonalenia techniki jazdy.
 • Moduł 11 – kurs Tactical Combat Lifesafer.

W 2023 roku podpisano aneks zwiększający wartość projektu o 3 000 EUR.

Całkowita wartość projektu pn. „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej” wynosi:  515 863,30 euro, w tym finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 438 483,81 EUR, współfinansowanie z budżetu państwa: 77 379,49 EUR.
 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka, Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, Komenda Wojewódzka Policji
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony