SZKOLENIA Z MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH

Szkolenia z materiałów wybuchowych

W październiku i listopadzie 2022 roku zrealizowano szkolenia z zakresu charakterystyki i właściwości substancji wybuchowych dla 153 funkcjonariuszy jednostek Policji woj. kujawsko-pomorskiego w ramach projektu pod nazwą „Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiększenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej”.

Trzydniowe szkolenie składało się z części teoretycznej, jak i praktycznej. Część teoretyczna szkolenia obejmowała zagadnienia:

  1. podstawowe pojęcia i definicje z zakresu materiałów / przedmiotów wybuchowych;
  2. regulacje prawne dotyczące materiałów/substancji wybuchowych;
  3. analiza zdarzeń związanych z udziałem materiałów i urządzeń wybuchowych, które miały miejsce na świecie;
  4. identyfikacja środków wybuchowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych, ocena potencjalnego zagrożenia;
  5. postępowanie w przypadku ujawnienia materiałów wybuchowych z uwzględnieniem algorytmów działania odpowiednich służb/instytucji.

Po nabyciu wiedzy teoretycznej, każdy uczestnik szkolenia mógł zweryfikować swoją wiedzę na zajęciach praktycznych na poligonie.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Sprawy wewnętrzne”. Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Szkolenie zostało zrealizowane przez Usługi Kryminalistyczne Waldemar Krawczyk w Legionowie.

 

Autor: Izabela Adamczak-Garstecka
Publikacja: podkom. Szymon Tworowski

  • Grupa uczestników szkolenia.
  • Prezentacja materiałów wybuchowych.
  • Eksplozja.
  • Materiały wybuchowe.
Powrót na górę strony