Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-5-23

Data publikacji 22.02.2023

Świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzone postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się  w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wylącznie przez platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731633

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony