Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-32-23

Data publikacji 11.05.2023

Usługa szkoleniowa z zakresu doskonalenia techniki jazdy samochodem dla funkcjonariuszy Policji województwa kujawsko-pomorskiego.

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której uodstępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/765599

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony