Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-37-23

Data publikacji 25.05.2023

Dostawa opału (pellet, ekogroszek workowany, węgiel kostka) do jednostek Policji w województwie kujawsko-pomorskim

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

OFERTĘ w nieniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/771889

 

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony