Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-3-23

Data publikacji 17.01.2023

Usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu odzyskiwania danych z nośników uszkodzonych logicznie i nośników uszkodzonych fizycznie oraz z zakresu analizy danych w internecie-chmurze, obsługi i przetwarzania obrazów cyfrowych

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnenia SWZ oraz inne dokuemty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składana się pod rygorem w formie elektornicznej lub w postaci elektornicznej opatrzonej podpislem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platrofmę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/716740

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony