Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-2-23

Data publikacji 26.01.2023

Przygotowanie i dostarczanie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Bydgoszczy i Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KMP w Bydgoszczy

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnenia SWZ oraz inne dokuemty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składana się pod rygorem w formie elektornicznej lub w postaci elektornicznej opatrzonej podpislem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platrofmę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/720798

Autor: Anna Wiszniewska
Publikacja: Anna Wiszniewska

Powrót na górę strony